Dotační příspěvek EU

Naše společnost AUTOczech s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 5. výzvy programu: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – aktivita: Elektromobilita (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení nových osobních elektromobilů a nabíjecí stanice pro vlastní potřebu ve firemním podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je podpora konkurenceschopnosti naší firmy a podpora růstu udržitelné dopravy a způsobu čisté mobility prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Název projektu: Pořízení 3 elektromobilů (AUTOczech s.r.o.)

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0020413.